Per mesures de seguretat, es deixa de recepcionar fibrociment.
Home
DEIXALLERIA INTERMUNICIPAL  D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ Mercat objectes
gris
t
 

Informes de la Deixallería

A efectes de la disposició de la Lley Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, La mancomunitat de Serveis informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de la Mancomunitat de Serveis dels ajuntaments d'Alella, El Masnou i Teià amb les dades obtingudes en en el website www.ladeixalleria.cat. La finalitat d'aquest fitxer es nomes gestionar la relació contractual entre l'entitat (la MAncomunitat) i els usuaris. En cap cas es destinaran aquestes dades a activitats promocionals i/o publicitaries pròpies o de tercers.

En compliment de lo disposat en la Ley Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els usuaris de www.ladeixalleria.cat poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per mail a info@ladeixalleria.cat

La Mancomunitat de Serveis dels ajuntaments d'Alella, El Masnou i Teià es compromet a a respectar la confidencialitat de les dades emmagatzemades i a utilitzar-les segons la estricte finalitat del fitxer, així com a complir en la seva obligació de guardar-les i adoptar les mesures per evitar cap alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb lo establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Real Decreto 994/1999, de 11 de juliol. El nostre servidor segur garantitza la privacitat de les dades transmeses.

En referència a les dades de caràcter personal inserides en l'apartat Mercat d'objectes de la nostra web, aquestes dades s'eliminaran totalment després de transcorreguts 40 dies de la seva publicació, no quedant emmagatzemades en cap fitxer desprès d'aquest període.


 

Home | Nota legal
Mancomunitat de Serveis Alella, El Masnou i Teià