Per mesures de seguretat, es deixa de recepcionar fibrociment.
Home
DEIXALLERIA INTERMUNICIPAL  D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ Mercat objectes
Deixalleria fixe
t
pictodeixalleria fixe
 
Què és la deixalleria?
És una instal·lació de servei públic per a
la recepció i emmagatzematge de residus
municipals i/o domèstics.

Quin és l’horari de la deixalleria?

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Matí
9:00 a 14:00 h
9:00 a 14:00 h
9:00 a 14:00 h
9:00 a 14:00 h
9:00 a 14:00 h
10:00 a 14:00 h
10:00 a 13:00 h
Tarda
16:00 a 19:00 h
16:00 a 19:00 h
16:00 a 19:00 h
16:00 a 19:00 h
16:00 a 19:00 h
16:00 a 19:00 h
Tancat

 

Usuaris de la deixalleria

La deixalleria és gratuïta per als usuaris particulars. Els professionals de comerços i serveis, així com els petits industrials, poden fer ús de la deixalleria pagant les taxes establertes en l’ordenança fiscal corresponent. Cal recordar que els petits industrials (lampistes, paletes, fusters, vidriers, jardiners...) no poden fer ús dels contenidors de recollida domiciliària situats a la via pública per llençar-hi els residus propis de la seva activitat.

Tot i que el servei de la deixalleria s’ha consolidat i que les quantitats que s’hi aporten augmenten gradualment, es calcula que només el 5% de la població dels tres municipis en fa un ús freqüent. Per aquest motiu s’han establert un seguit de bonificacions fiscals de la taxa de la brossa per a cada municipi d’acord amb les entrades de residus realitzades. Les bases d’aquests incentius es poden consultar en cadascun dels ajuntaments mancomunats.

t
t
Home | Nota legal
Mancomunitat de Serveis Alella, El Masnou i Teià