Per mesures de seguretat, es deixa de recepcionar fibrociment.
Home
DEIXALLERIA INTERMUNICIPAL  D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ Mercat objectes
Deixalleria fixe
t
pictodeixalleria fixe
 
Què és la deixalleria?
És una instal·lació de servei públic per a
la recepció i emmagatzematge de residus
municipals i/o domèstics.

Quins són els límits d’aportació diària de residus?

Residus admesos
arr Paper i cartró Sense límit
arrVidre d’envasos Sense límit
arrVidre pla o altres tipus de vidres plans 100 Kg
arrPlàstics 0,5 m3
arrPorexpan 0,25 m3
arrFerralla i metalls Sense límit
arrFerralla electrònica 2 unitats
arrFustes 250 Kg
arrTèxtils (roba i sabates) 50 Kg
arrElectrodomèstics que no contenen CFC 2 unitats
arrOlis vegetals de procedència de particulars 10 litres
arrCable elèctric Sense límit
arrLlaunes 0,25 m3
arrPa sec Sense límit

Residus especials
arr Fluorescents i llums de vapor de mercuri 10 unitats
arrPneumàtics 4 unitats
arrBateries 2 unitats
arrDissolvents, pintures i vernissos 10 litres
arrPiles de format gran i de botó Sense límit
arrFrigorífics i electrodomèstics amb CFC 1 unitat
arrOlis minerals de procedència de particulars 10 litres
arrRadiografies Sense límit
arrAerosols 10 unitats
arrTòners i material d’informàtica o d’electrònica 10 unitats
arrTermòmetres, baròmetres o electrònica Sense límit
arrBiocides i pesticides 0,5 m3

Residus especials
arrRunes i restes de construcció d’obres menors 500 Kg
arrResidus verds 300 Kg
arrResidus voluminosos 500 Kg

 

 
t
t
Home | Nota legal
Mancomunitat de Serveis Alella, El Masnou i Teià