Per mesures de seguretat, es deixa de recepcionar fibrociment.
Home
DEIXALLERIA INTERMUNICIPAL  D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ Mercat objectes
Deixalleria fixe
t
pictodeixalleria fixe
 
Què és la deixalleria?
És una instal·lació de servei públic per a
la recepció i emmagatzematge de residus
municipals i/o domèstics.
Foto de la deixalleria
 

Quines són les taxes de pagament?

RESTES VERDES I D’ESPORGA : 2,06 € / 100 Kg

RUNES: 2,06 € / 100 Kg

FUSTES: 5,15 € / 100 Kg

REBUIG / VOLUMINOSOS: 5,15 € / 100 Kg

RESIDUS ESPECIALS: 10,30 € / 100 Kg

 

* L’aportació d’alguns materials té límits, sobrepassats els quals s’han d’abonar
taxes en funció de les quantitats aportades.

* Els residus industrials han de pagar sempre aquestes taxes.

 
t
t
Home | Nota legal
Mancomunitat de Serveis Alella, El Masnou i Teià