Per mesures de seguretat, es deixa de recepcionar fibrociment.
Home
DEIXALLERIA INTERMUNICIPAL  D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ Mercat objectes
Deixalleria fixe
t
pictodeixalleria fixe
 
Què és la deixalleria?
És una instal·lació de servei públic per a
la recepció i emmagatzematge de residus
municipals i/o domèstics.

Història de la deixalleria

La deixalleria mancomunada d’Alella, El Masnou i Teià, inaugurada l’any 2002, permet que els habitants d’aquestes poblacions puguin dipositar de forma selectiva diferents tipus de residus per als quals no existeix una recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

L’any 2007 la mancomunitat de serveis va posar en funcionament el servei de deixalleria mòbil, per tal d’apropar el servei als habitants dels tres municipis.

Els residus recollits a la deixalleria mancomunada es transporten a les plantes de gestió corresponents, on es reciclen, reutilitzen i tracten amb la finalitat que tornin a entrar en el cicle productiu i de consum, així com per minimitzar la fracció de residus enviats a la incineradora.

L’aportació de residus a la deixalleria comporta un important estalvi de recursos i d’energia, ja que el reciclatge o reutilització d’un material és molt més barat, econòmicament, energèticament i mediambientalment, que produïr-lo de nou. En aquest sentit, cal destacar que el pas dels residus per la deixalleria comporta una disminució de la quantitat de residus que s’incineren, amb la conseqüent reducció en l’emissió de gasos amb efecte hivernacle i de substàncies potencialment nocives per a la salut.

t
t
Home | Nota legal
Mancomunitat de Serveis Alella, El Masnou i Teià