Per mesures de seguretat, es deixa de recepcionar fibrociment.
Home
DEIXALLERIA INTERMUNICIPAL  D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ Mercat objectes
Deixalleria fixe
t
pictodeixalleria fixe
 
Què és la deixalleria mòbil?
És una instal·lació que serveix
per apropar el punt de recollida
de residus a l’usuari.

Quin és l’horari de la deixalleria mòbil?

Horari del Servei de maig a octubre:

Matí
Tarda
De dimarts a dissabte
de 9.30 a 13.00 h
de 16.00 a 19.00 h
Diumenge
de 10.00 a 13.30 h
Tancat

Horari del Servei de novembre a abril:

Matí
Tarda
De dimarts a dissabte
de 9.30 a 14.00 h
de 16.30 a 18.30 h
Diumenge
de 10.00 a 13.30 h
Tancat

 

Qui pot fer-ne ús?

Els i les habitants dels municipis d’Alella, El Masnou i Teià, a títol particular
(no s’admeten aportacions industrials ni de persones de fora d’aquests municipis)

t
t
Home | Nota legal
Mancomunitat de Serveis Alella, El Masnou i Teià