Per mesures de seguretat, es deixa de recepcionar fibrociment.
Home
DEIXALLERIA INTERMUNICIPAL  D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ Mercat objectes
Deixalleria fixe
t
pictodeixalleria fixe
 
Què és la deixalleria mòbil?
És una instal·lació que serveix
per apropar el punt de recollida
de residus a l’usuari.
 
  Quins són els límits d’aportació diària
de residus a la deixalleria mòbil?

Residus admesos
arr Ferralla i metalls Sense límit
arr Ferralla electrònica 2 unitats
arr Tèxtils (roba i sabates) 50 Kg
arr Electrodomèstics que no contenen CFC 2 unitats
arr Olis vegetals de procedència de particulars 10 litres
arr Cable elèctric Sense límit

Residus especials
arr Fluorescents i llums de vapor de mercuri 10 unitats
arrBateries 2 unitats
arrDissolvents, pintures i vernissos 10 litres
arrPiles de format gran i de botó Sense límit
arrFrigorífics i electrodomèstics amb CFC 1 unitat
arrOlis minerals de procedència de particulars 10 litres
arrRadiografies Sense límit
arrAerosols 10 unitats
arrTòners i material d’informàtica o d’electrònica 10 unitats
arrTermòmetres, baròmetres o electrònica Sense límit

 

t
t
Home | Nota legal
Mancomunitat de Serveis Alella, El Masnou i Teià