Per mesures de seguretat, es deixa de recepcionar fibrociment.
Home
DEIXALLERIA INTERMUNICIPAL  D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ Mercat objectes
Deixalleria fixe
t
pictodeixalleria fixe
 
Què és la deixalleria mòbil?
És una instal·lació que serveix
per apropar el punt de recollida
de residus a l’usuari.
 
Quins són els residus admesos a la deixalleria mòbil?
Roba i sabates
separador  

Roba i sabates

ferralla
separador  

Ferralla

informatica electronica
separador  

Ferralla electrònica i informàtica

separador cables electrics separador  

Cables elèctrics

olis domestics
separador  

Olis vegetals i/o
de cuina (no industrials)

olis de motor
separador  

Olis minerals i/o
de motor (no industrials)

disol
separador  

Dissolvents

fluorecents
separador  

Fluorescents

radiografies separador  

Radiografies

toner i cartu
separador  

Tòners i
cartutxos

separador  

Telèfons
mòbils

electrodomestics
separador  

Petits
electrodomèstics

separador
pilesbateries
 

Piles i
bateries

aerosols
separador  

Aerosols

pintures
separador  

Pintures

 

 

Quins són els residus no admesos a la deixalleria mòbil?
restes de jardí
separador  

Poda i
restes vegetals

runes
separador  

Runes

voluminosos
separador  

Voluminosos.

neveres
separador  

Grans
electrodomèstics

separador plastics separador  

Envasos

embalums de cartró
separador  

Paper i cartró

vidre
separador  

Vidre
d’envasos

pneumatics
separador  

Pneumàtics

t
t

 

Home | Nota legal
Mancomunitat de Serveis Alella, El Masnou i Teià